– Et godt helsevesen skapes i menneskemøtene mellom oss helsearbeidere og pasientene. Det er i tilliten vi finner god behandling, arbeidsglede og effektivitet.
– Et godt helsevesen skapes i menneskemøtene mellom oss helsearbeidere og pasientene. Det er i tilliten vi finner god behandling, arbeidsglede og effektivitet.

Hva er det?

Vi ønsker våre helsetjenester skal levere den beste medisinske behandling – med riktig bruk av ressurser – i alle ledd. Trening gir ferdigheter i å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon. Vi må møte hver pasient på en måte som øker alliansen mellom helsevesenet og pasienten.

Hva får jeg ut av det?

Når du bruker de riktige ordene gjør pasienten de riktige tingene. Å beherske flere samtalemetoder forenkler hverdagen. Vi øker ditt faglige presisjonsnivå gjennom å gi deg trening i samtalemetoder. Du får metoder som gir deg bedre forutsigbarhet og oversikt i klinikken.

Hva får vi ut av det?

Friskere pasienter, fornøyde ansatte og færre klagesaker. Ansatte må beherske alle pasientmøter på en profesjonell måte. Møter med sinte pårørende, utrygge foreldre eller sjenerte barn. Ved å samtale mer presist med pasienter og pårørende blir de ansatte dyktigere klinikere.